MANIFEST: PER UNA CIUTAT PEDALABLE

 

FRANJA 022 baixa.jpgL’ús massiu i quotidià del cotxe a la majoria de nuclis urbans i regions metropolitanes durant els darrers 50 anys ha propiciat un gran ventall de problemàtiques com el sedentarisme, la contaminació de l’aire, l’accidentalitat o la congestió a les hores punta. Aquest model de mobilitat ha estat determinant en el procés d’escalfament global i de canvi climàtic que estem vivint, i comporta un nivell de consum energètic i de dependència dels combustibles fòssils que resulta insostenible i compromet les condicions de vida de les futures generacions, apropant-nos cada dia a una situació de col·lapse global.

La bicicleta com a opció de mobilitat per als desplaçaments urbans, i la combinació d’aquesta amb el sistema ferroviari per als desplaçaments interurbans, és una opció de mobilitat que dona resposta a totes aquestes problemàtiques. És per això que cada dia són més les ciutats que fan de la bicicleta un dels principals eixos de transformació urbana, repensant l’espai públic, restringint l’espai al vehicle privat, protegint i ampliant l’espai destinat als vianants, i incorporant un espai de circulació per a bicicletes.

El canvi modal del cotxe als modes no motoritzats és una qüestió prioritària que hauria de rebre la màxima atenció de qualsevol govern responsable. Granollers ha desenvolupat amb èxit un procés de pacificació i peatonalització del centre en els darrers anys, i els desplaçaments a peu són l’opció més habitual en la mobilitat dins el municipi. Tanmateix encara hi ha massa desplaçaments amb cotxe dins la ciutat, entre barris, a polígons industrials, i sobretot de connexió amb altres municipis veïns de la conurbació o de la regió metropolitana de Barcelona. És en aquest àmbit on resulta necessari incorporar la bicicleta com a opció de mobilitat per reduir l’ús del cotxe i fer millors les condicions de vida dels habitants de Granollers.

Per això reclamem:

  • L’adequació dels carrers per la circulació segura de bicicletes ocupi un espai central i prioritari en les polítiques de transformació urbana de Granollers i la seva conurbació.
  • El desplegament d’una xarxa pedalable que connecti tots els barris i principals equipaments de la ciutat, amb continuïtat a la conurbació i municipis veïns. Això ha d’implicar necessàriament la reducció de l’espai destinat al vehicle privat, i ha de suposar l’eliminació de franges d’aparcament i/o carrils de circulació a les principals vies de la ciutat per ubicar-hi carrils bici segregats que permetin al conjunt de la població pedalar de forma segura.
  • Per seguretat i salut, que es restringeixi el trànsit motoritzat davant els centres educatius a les franges d’entrada i sortida, afavorint la mobilitat activa, en comptes de facilitar l’aparcament dels cotxes davant d’alguns centres com es fa actualment.
  • Que s’incorpori la bici en els criteris generals de disseny urbà, i que la reforma de qualsevol carrer de la ciutat incorpori una solució efectiva per al trànsit segur de bicicletes.
  • La reducció de la velocitat màxima permesa a tota la ciutat a 30 km/h, per fer-la més segura per al trànsit de bicicletes i també per al conjunt de la població, especialment per les persones més vulnerables.
  • Que el desplegament de la xarxa pedalable s’acompanyi d’una política d’aparcaments segurs, especialment en estacions de transport interurbà per afavorir la intermodalitat, i en equipaments i centres educatius, per una acció formativa als centres educatius que doni eines i habiliti infants i adolescents a circular amb bici de forma segura, i pel recolzament de la policia local en la seva acció quotidiana, protegint els usuaris de la bicicleta i promovent les bones pràctiques.

Som moltes i molts que VOLEM QUE GRANOLLERS SIGUI UNA CIUTAT PEDALBLE. 

Ajudeu-nos a tenir més força donant suport al manifest a través de la petició a Change.org

A %d bloguers els agrada això: