BICICLIPS

Al canal de YouTube de l’entitat podeu trobar tota la col·lecció de BICICLIPS, amb unes quantes recomanacions per a qui vulgui fer de la bici una opció de mobilitat quotidiana a la ciutat de Granollers.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star