ACTIVITATS DIVULGATIVES

Impulsem la realització d’activitats divulgatives que acostin l’ús de la bicicleta a la ciutadania, ja siguin xerrades per explicar i recollir opinions sobre com enfocar aquesta qüestió a la nostra ciutat, presentacions de publicacions, accions lúdiques, etc.

GRANOLLERS I LA BICI, UN IDIL·LI PENDENT

GRANOLLERS CIUTAT CICLABLE

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA

PRESENTACIÓ DE BICIOSOS, DE PEDRO BRAVO

CYCLE VIDEO SHOW

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star