Author Archives: Benjo

Comunicat d’Adhesió crítica al Pacte de Ciutat

Comunicat d’Adhesió de l’Associació Granollers Pedala al Pacte de Ciutat de Granollers per recuperar el dinamisme i la vitalitat arran de la Covid-19

18 de febrer de 2021

Des de l’Associació Granollers Pedala volem manifestar públicament la voluntat d’adhesió de l’entitat als compromisos recollits al Pacte de Ciutat de Granollers, per recuperar el dinamisme i la vitalitat arran de la Covid-19.

Per la naturalesa i raó de ser de la nostra entitat, ens sentim especialment interpel·lades pel 3r dels compromisos “Treballem per una ciutat saludable i sostenible” i hem posat, posem i posarem tota l’energia i capacitat de treball al servei de la ciutat, per avançar cap un model de mobilitat que incorpori plenament la bicicleta com a opció viable, segura i efectiva per als desplaçaments quotidians de tot tipus de persones.

El procés de treball per a l’elaboració del Pacte, al que se’ns ha convidat a participar, ens ha permès transmetre les propostes que considerem més rellevants i estratègiques per impulsar l’ús de la bicicleta com a opció de mobilitat quotidiana, i avançar així cap a un model de ciutat més saludable, sostenible, i resilient.

Des del seu origen, la proposta principal i central de la nostra entitat ha estat la necessitat de desplegar una xarxa pedalable que connecti tots els barris i principals equipaments de la ciutat. Una proposta que, entre d’altres, s’ha transmès de forma clara a les sessions en les que hem pogut participar, i que ha estat compartida per bona part de les participants, però que en canvi, no ha quedat recollida al document final del Pacte.

Celebrem els compromisos formulats per a la ciutadania, entitats i empreses de cara a impulsar i promoure l’ús de la bicicleta, però resulta sorprenent i contradictori, i no podem sinó lamentar, que per part de l’Ajuntament no s’assumeix el compromís de desplegar aquesta xarxa pedalable, que és l’element indispensable i necessari perquè les persones puguin moure’s amb bicicleta de forma segura. Una xarxa que no es pot considerar de cap manera resolta amb la Declaració de Ciutat 30, i que requereix de carrils bici segregats en aquells carrers amb més trànsit, reduint l’espai actualment destinat al vehicle motoritzat.

Per això reclamem novament, que el Pacte de Ciutat incorpori el desplegament d’aquesta xarxa pedalable connectant els barris i equipaments de la ciutat, fent possible i viable l’ús segur de la bicicleta com una opció de mobilitat quotidiana per al conjunt de la ciutadania.

La Junta de l’Associació Granollers Pedala.

Pedalada Solidària suspesa

CARTELL Pedalada Solidaria 05 SUSPESA

La Pedalada Solidària del 30 d’agost ha quedat suspesa a causa de les restriccions per l’agreujament del risc de contagi del Covid-19.

Es valorarà poder-la realitzar més endavant,  i s’estudiarà la possibilitat de dur a terme per altres vies la iniciativa solidària que s’havia proposat.

Pedalada SOLIDÀRIA

CARTELL Pedalada Solidaria 05 baixa

En aquest acabament d’estiu particular marcat per la pandèmia del COVID-19 i l’accentuació de les crisis social i econòmica,  i amb un (Parèntesi) de la Festa Major de Blancs i Blaus, us proposem la Pedalada #SOLIDÀRIA d’enguany amb la que volem contribuir modestament a fer arribar productes frescos, agroecològics i de proximitat a les persones i famílies més desafavorides de la nostra ciutat i del nostre entorn. Ho farem amb col·laboració amb La Magrana Vallesana i canalitzarem les cistelles recollides a través del menjador social d’El Xiprer.

Ens trobarem el proper 30 d’agost a les 10h per compartir aquesta Pedalada Solidària pels carrers de la nostra ciutat posant en valor més que mai la importància de la dimensió comunitària i de suport mútu per avançar cap a una societat que no deixi ningú enrera i que tingui per prioritat garantir unes condicions de vida dignes per a totes les persones.

 • Dia: 30 d’agost
 • Lloc: Plaça de la Corona
 • Inscripcions 10h i recollida d’aportacions
 • Sortida 10:30h

Les inscripcions es faran via formulari on-line.

Recordem l’ús obligatori de màscaretes, especialment durant les inscripcions i les aturades, mentre pugui reduir-se la distància entre persones.

Us esperem!

Pedalada RECUPEREM LA CIUTAT

Despres d’aquest període de confinament, i a mig procés de recuperació de la suposada normalitat, no volem deixar passar l’ocasió que sumar-nos a les mobilitzacions per reclamar un canvi en la mobilitat a les nostres ciutats que la campanya www.recuperemlaciutat.com ha impulsat. L’aturada general per la crisi del Covid-19 ha estat una oportunitat per repensar quina ciutat volem, i per adonar-nos que sense tanta presència de cotxes i motos l’entorn urbà esdevé més humà i habitable.

També volem amb aquesta pedalada sumar-nos a les campanyes de les organitzacions de persones usuàries de la bicicleta ConiBici (estatal) i FEMBici (Catalunya) per reclamar l’espai necessari i adequat a les nostres ciutats i territori per tal que la bici pugui esdevenir una alternativa de mobilitat quotidiana.

Per tot això animem a tothom a participar a aquesta pedalada, fent visible la demanada ciutadana per una ciutat per a les persones, amb menys cotxes i més espai per als vianants i les bicicletes.

Ens trobarem a la pl. de la Corona a les 10h per sortir a les 10:30h. Cal portar mascareta i mantenir la distància. Els menors d’edat han de venir amb una persona adulta que s’en faci responsable i el casc és obligatori pels menors de 16 anys. Les inscripcions es faran amb un formulari que es podrà omplir per mòbil.

Us esperem!

MOBILITAT SOSTENIBLE I SALUDABLE PER A UN DESCONFINAMENT SEGUR A GRANOLLERS

L’estratègia per evitar el col·lapse de sistema sanitari a causa de pandemia global ocasionada per la propagació del Covid-19 ha portat a una situació de confinament a ciutats i territoris de tot el món, també a Granollers.

El confinament ha fet reduir a mínims els desplaçaments, un fet que s’ha vist reflectit en un descens sense precedents dels nivells de contaminació a la ciutat. 

Tanmateix, el procés de desconfinament progressiu que es preveu, amb l’horitzó encara llunyà d’una vacuna, implicarà durant mesos el manteniment de diverses mesures per evitar rebrots i noves propagacions dels virus, entre elles el distanciament físic entre persones. 

Aquest fet comportarà canvis en les dinàmiques de mobilitat quotidianes, la més directe serà una reducció molt significativa de l’ús del transport públic, que pot provocar un repunt molt important de la mobilitat amb vehicle privat motoritzat amb centenars de milers de nous cotxes a la xarxa viària de la regió metropolitana, que ja abans del Covid-19 estava saturada a les hores punta. 

Això accelerarà de forma molt important la problemàtiques de la qualitat de l’aire i del canvi climàtic. És per això que cada cop més ciutats i països del món estan llegint aquesta situació com una oportunitat de transformació de la mobilitat als nuclis urbans i territoris metropolitans, donant major protagonisme als desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Amb aquest propòsit, s’estan realitzant intervencions d’urbanisme tàctic orientades a ampliar els espais destinats a aquests modes durant el procés de desconfinament, amb els objectius de garantir els distanciament físic requerit entre persones, i d’avançar cap a una “nova normalitat” amb menys protagonisme del vehicle privat motoritzat.

En les actuals i futures fases de desconfinament caldrà assegurar que l’espai públic de tots els barris ofereix espais segurs que permeten el distanciament necessari per a les sortides amb infants, de gent gran, i per realitzar activitat física.

Considerem necessari que  la ciutat de Granollers s’afegeixi a aquesta tendència creixent i plantegi un pla de xoc amb intervencions per ampliar i estendre l’espai destinat a bicicletes i vianants a tota la ciutat i en les connexions amb altres municipis. 

Aspectes que considerem caldria prioritzar en aquest moment a Granollers:

 • Garantir que tant els vianants com les persones que circulin amb bicicleta es puguin desplaçar en els seus respectius àmbits, mantenint el distanciament físic de 2 metres.
 • Oferir espais segurs i adequats pels passejos amb infants i sortides per realitzar activitat física.
 • Comunicar a la ciutadania la recomanació de fer els desplaçaments a peu i amb bicicleta durant el procés de desconfinament.
 • Planificar el retorn a una “nova normalitat” amb més espai i protagonisme per a vianants i bicicletes als carrers de tots els barris de la ciutat, més enllà de l’illa de vianants del centre.

PROPOSTA DE MESURES PER IMPLEMENTAR EN ELS PROPERS 2 MESOS

 1. Granollers ciutat 30. Establir el límit de velocitat genèric a tota la ciutat a 30km/h, i només amb les excepcions en aquelles vies de la xarxa principal on estigui justificat mantenir-lo a 50km/h sempre que hi hagi una solució segregada per a bicicletes. 
 2. Ampliar l’espai destinat a vianants i bicicletes als carrers de la ciutat amb intervencions d’urbanisme tàctic seguint criteris d’aquest tipus:
  • Habilitar en els casos que sigui possible corredors pedalables en carrers amples de 2 o més carrils destinant els carrils drets a circulació de bicicletes o eixamplament de voreres.
  • En tots els carrers d’un sol carril, o d’un sol carril per sentit, sobretot amb voreres estretes inferiors a 2m, ampliar l’espai destinat a vianants i bicicletes, ja sigui eliminant franges d’aparcament, o convertint els carrers en residencials de prioritat invertida, destinant la calçada a vianants i bicicletes amb la senyalització i els elements necessaris que en limitin el trànsit de pas de vehicles motoritzats, deixant només el d’accés de veïns o comerços.
  • Les actuacions haurien de garantir la disponibilitat d’espais adequats per vianant i ciclistes a tots els barris de la ciutat.
  • Proposem tenir en compte els eixos pedalables previstos al PMUS, de forma que les intervencions temporals funcionin com a pas previ temporal a la implementació de les solucions previstes pel pla. 
 3. Accelerar el desplegament de les mesures de vianants i bicicletes del PMUS. A banda de les intervencions d’urgència reclamem que s’accelerin les actuacions del PMUS orientades a ampliar l’espai per a vianants i a configurar una xarxa pedalable a la ciutat. Demanem que s’estableixi un calendari d’execució d’aquestes actuacions per a que es puguin dur a terme en els propers 2 anys.
 4. Augmentar la dotació d’aparcaments per a bicicletes. Duplicar el nombre d’aparcaments exteriors en u invertida a la ciutat, habilitar espais d’aparcament segur a tots els aparcaments soterrats de la ciutat, i accelerar la implantació de la xarxa d’aparcaments segurs encara pendent dels pressupostos participatius de fa 2 anys.
 5. Coordinar les mesures amb els municipis veïns de la conurbació. Acordar les mesures amb els municipis de la conurbació per donar continuïtat i coherència a les actuacions (Les Franqueses, Canovelles, La Roca), especialment pel que fa a itineraris i corredors pedalables. 
 6. Impulsar la constitució d’un comitè d’emergència comarcal per estudiar l’habilitació de corredors pedalables en vies interurbanes entre poblacions de la comarca, i de connexió amb la Regió Metropolitana de Barcelona, de cara a oferir alternatives a la pèrdua de capacitat del transport públic ferroviari i per carretera, i evitar l’increment del vehicle privat motoritzat.
 7. Modificar la regulació semafòrica reduint el temps de pas dels vehicles motoritzats per evitar temps d’espera a vianants que propicien situacions de proximitat, i responent a una situació actual de menor trànsit de vehicles.
 8. Campanya municipal de promoció de la mobilitat a peu i amb bicicleta com a opció sostenible i saludable, a més de segura per evitar la propagació del virus, per acompanyar la implementació de les mesures. 
 9. Planificar el retorn a l’activitat docent als centres educatius de la ciutat pel curs vinent des d’un model de mobilitat que prioritzi els desplaçaments a peu i amb bicicleta, pacificant l’entorn d’escoles i instituts, i impulsant una formació sobre mobilitat i circulació segura amb bicicleta a centres de primària i secundària.
 10. Distribució sostenible a domicili dels comerços locals. Afavorir la incorporació de la venda online als comerços locals, i els sistemes de distribució a domicili amb mitjans sostenibles, com la ciclologística d’última milla de forma coordinada entre les diverses associacions de comerciants i mercats de la ciutat.

 

Servei de transport de productes bàsics a domicili a Granollers pel COVID-19

FORMULARI PER A COMERÇOS QUE VOLEN OFERIR SERVEI DE TRANSPORT A DOMICILIVID_20200323_144955.00_01_07_06.Imagen fija004

Des de Granollers Pedala, durant tot el període de confinament per evitar la propagació del COVID-19, s’ofereix als comerços de la ciutat un servei de transport de productes de 1a necessitat a domicili, especialment orientat sobretot a persones gran i col·lectius vulnerables, però també a tota la població en general que vulgui evitar sortir al carrer per adquirir productes bàsics. Amb aquest servei volem donar suport  al teixit comercial de la ciutat que no tingui un servei propi de distribució a domicili.

 • El transport està limitat a aliments i productes de 1a necessitat.
 • El cost del transport a domicili per als establiments és de 6€ + iva per lliurament.
 • Els cobrament als domicilis es fan amb targeta.
 • L’àmbit de distribució, per ara, està acotat a les zones urbanes del terme municipal de Granollers.
 • Per un bon funcionament caldrà fer les comandes d’un dia per un altre.
 • Els particulars heu de contactar directament per telèfon amb els comerços per fer les comandes i demanar el lliurament a domicili.

Els comerços amb qui actualment tenim acord per al transport a domicili:

 • Comerços vinculats articulats amb l’Associació de Comerciants DelRecAlRoc (es poden fer comandes a diversos comerços i es porten en un sol transport).WhatsApp Image 2020-04-17 at 19.49.24
 • L’Hort de Palou938 70 01 81 
 • Parades del Mercat de Sant Carles on es poden fer comandes a diverses parades  i es porten en un sol transport )
 • Farmàcia Dalmau – 699 09 84 80
 • Hobby Granollers938 61 36 99 (sense cost de transport, que l’assumeix la pròpia botiga)
 • Ostrya.Celler del Ferrer – 936 25 39 13 | 616 50 40 44
 • DietFlash Granollers – 938 796 892 / 629 564 059

FORMULARI PER A COMERÇOS QUE VOLEN OFERIR SERVEI DE TRANSPORT A DOMICILI

AJORNADA: PEDALADA Buscant carrers amb nom de dona

CARTELL PEDALADA NOMS DE DONA 2020 03 baixa AJORNADA

Queda ajornada la PEDALADA Buscant carrers amb nom de dona prevista pel diumenge 22 de març, com a mesura de prevenció pel #Covid_19. S’anunciarà quan hi hagi nova data. Cuidem-nos!

Per aquest mes de març proposem una pedalada per carrers amb nom de dona. Un repte difícil ja que actualment hi ha només 15 carrers o espais públics amb nom de dona a Granollers (un 2,5%), davant dels més de 200 amb nom d’home. Una desproporció que parla per sí sola, i que reflecteix la perspectiva patriarcal amb la que s’ha construit el relat històric i els referents culturals, polítics i socials a partir dels quals hem anat donat nom als espais públics del nostre entorn.

Volem pedalar per una ciutat on les dones no siguin invisibilitzades, i per un espai públic que sigui inclusiu i pensat amb perspectiva de gènere, on les dones també siguin referents, per on poguem caminar o pedalar segures, per qualsevol carrer, a qualsevol hora. No volem ser valentes, volem ser lliures.

Volem fer un agraïment a la Paula Macias, per l’estudi realitzat sobre el paper de la dona a Granollers,  la seva anàlisi del nomenclàtor i les propostes d’itineraris, que han inspirat aquesta pedalada (https://www.academia.edu/36177921/TREBALL_FINAL_GRANOLLERS.pdf)

 • Diumenge 22 de març
 • Plaça de la Corona
 • 10h Inscripcions – 10:30h Sortida
 • Casc obligatori per a persones menors de 16 anys.
 • Les perones menors d’edat han de venir acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable.

Us esperem!!!

 

 

Anàlisi de la qualitat de l’aire a Granollers durant el 2019

El passat  30 de gener de 2020 El9Nou publicava la notícia que Granollers y Mollet havien complert amb els límits legals de concentracions de PM10 i NO₂ durant el 2019, tant pel que fa a les mitges anuals com al màxim de superacions diàries dels límits diaris per a la salut humana. S’explicava que Granollers no supera els límits legals des de fa alguns anys. Aquesta és una informació positiva, sempre i quan no impliqui assumir que ja s’han fet els deures per reduir la mala qualitat de l’aire a la que es veu exposada gran part de la població de la ciutat de Granollers de forma sistemàtica durant diverses èpoques de l’any, i en determinades franges horàries.

Per mirar de comprendre una mica millor aquesta problemàtica a la nostra ciutat, hem analitzat les dades obertes de l’estació de mesurament de Granollers, i n’hem fet aquest informe, que no vol ser un document científic, sinó un esforç d’anàlisi fet des de la ciutadania, d’una problemàtica que considerem massa poc explicada i que volem contribuir a difondre per tal d’ampliar la població sensibilitzada respecte aquest tema.

Alguns aspectes rellevants de l’informe serien:

 • Es compleixen els límits legals per a NO₂ i PM10, però no hi ha una tendència decreiexent en els darrers anys. Pel que fa a PM10 la mitja anual és de 27μgr/m³, 7 punts per sobre del llindar de l’OMS (20μgr/m³).

00

 • Hi ha massa interrupcions en el registre de dades de l’estació de mesurament de Granollers. Més d’un 10% del 2019 no té registre de dades ( 897 h o 37,38 dies), i 2 de les interrupcions més llargues han coincidit amb episodis de contaminació.
  01
 • Hi ha un problema de mala qualitat de l’aire sistemàtica els matins laborables entre 8h i 11h del matí, sumant-se la punta de mobilitat obligada, amb l’entrada d’infants i adolescents als centres educatius, amb la distribució de mercaderies al nucli urbà. Per revertir aquesta punta matinal, caldrien mesures com evitar l’accés amb vehicle motoritzat als centres educatius i reduir l’entrada de vehicles pesants de distribució de mercaderies al nucli urbà amb sistemes d’última milla menys contaminants.0203
 • Els mesos hivern, en períodes lectius, és on es registren les concentracions més altes de contaminants, però durant tot l’any, la mobilitat obligada pot fer augmentar cap un 30% la concentració de contaminants en els mesos amb menys pluges.0405
 • No s’informa correctament de les puntes de PM10 per tal de prevenir els col·lectius més vulnerables, ja que el visor de dades de la Generalitat ofereix la mitja de les darreres 24h i no dels registres horaris anteriors. 07

Aquest canvi en la forma de visualitzar les dades es va produir el 27 de febrer de 2019 en ple episodi de contaminació per PM10, i sense cap avís ni informació. Només es pot accedir als registres horaris al portal de dades obertes, amb uns dies de decalatge. Aquesta forma de visualitzar les dades de PM10 tampoc no permet apreciar l’efecte de les puntes de mobilitat obligada sobre els nivells de PM10.06

 • La comunicació que s’ha ofert dels avisos preventius i dels episodis de contaminació per part de l’Ajuntament de Granollers durant el 2019 és millorable, en temps de resposta i en qualitat de la informació, en comparació amb altres administracions locals similars. En el primer dels episodis de febrer de 2019 no es va seguir el protocol d’actuació municipal que implica avisos a tots els equipaments amb població vulnerable.

Podeu descarregar l’informe complet amb aquest enllaç:

INFORME QUALITAT AIRE GRANOLLERS 2019

Pedalada Modernista

CARTELL PEDALADA MODERNISTA 2020 08 baixa

El proper diumenge 16 de febrer tornem amb la Pedalada Modernista. Un itinerari per Granollers i Corró d’Avall resseguint alguns dels vestigis que aquesta corrent artística i arquitectònica va deixar a la nostra ciutat.

 • Plaça de la Corona
 • A les 10 h inscripcions, a les  10:30 h sortida
 • Pedalada recomanada a partir de 8 anys.
 • El casc és obligatori pels menors de 16 anys.
 • Els menors han d’anar acompanyats d’un responsable adult.

En aquesta ocasió acabarem amb un aperitiu de presentació del local de Granollers Pedala, al carrer Corró 45.

Us esperem!!!

Patges Reials a Pedals 2020

PATGES REIALS A PEDALS 2020

Enguany un cop mes, S.S.M.M. Els Reis Mags d’Orient ens demanen ajuda al seu pas per Granollers per ajudar a transportar els regals en la Cavalcada de Granollers.

Si vols viure la Cavalcada pedalant des de dins, apunta’t al grup de Patges Reials a Pedals en aquest formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuhe9QBWcyZyGeHlxs2rPHzyGYzpM17MMB2lUnMFWUNTOMQ/viewform?usp=pp_url

T’esperem!!!

Informació pràctica:

 • Per venir us cal una bicicleta en bon estat amb porta-paquets. Si no en teniu podeu sol·licitar-ne una al formulari.
 • Caldrà que vingueu divendres 3 de gener a la tarda, o dissabte 4 de gener al matí a preparar la bicicleta al soterrani del Centre Cultural de Granollers (C.Joan Camps n.1).
 • El 5 de gener, dia de la Cavalcada, ens trobarem a les 15h al soterrani del Centre Cultural de Granollers des d’on sortirem a buscar el vestuari per estar a punt a les 17h per sortir de Roca Umbert. Acabarem cap a les 20h del vespre.